Werkgroep Kunsten Ateliers
 

Colofon

De website van Werkgroep Kunsten Ateliers is tot stand gekomen in samenwerking met:

Gebruiksvoorwaarden
De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Werkgroep Kunsten Ateliers (http://www.werkgroepkunstenateliers.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Werkgroep Kunsten Ateliers betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Werkgroep Kunsten Ateliers.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Werkgroep Kunsten Ateliers berusten bij Werkgroep Kunsten Ateliers. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Werkgroep Kunsten Ateliers is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Werkgroep Kunsten Ateliers, info@werkgroepkunstenateliers.nl.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Werkgroep Kunsten Ateliers.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Werkgroep Kunsten Ateliers geeft Werkgroep Kunsten Ateliers geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Werkgroep Kunsten Ateliers.

Werkgroep Kunsten Ateliers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Werkgroep Kunsten Ateliers, de onmogelijkheid de website van Werkgroep Kunsten Ateliers te gebruiken, uit de levering van diensten door Werkgroep Kunsten Ateliers of het gebrek aan levering van diensten door Werkgroep Kunsten Ateliers.

Wijzigingen algemene voorwaarden
De inhoud van de website van Werkgroep Kunsten Ateliers wordt regelmatig bijgewerkt. Werkgroep Kunsten Ateliers behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Werkgroep Kunsten Ateliers te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 mei 2007.